Asbestdak omzetten in duurzaam verdienmodel

In Overijssel maken ze werk van locaties met asbestdaken waar regelmatig jongeren komen. Zo pakt manege de Zonnebeek uit Denenkamp voortvarend de handschoen op. Nadat ze de gratis asbestinventarisatie van de provincie uit hebben laten voeren, besloten zij de vervanging van het dak te combineren met een duurzame aanpak. Dat geeft ook kansen voor een interessant verdienmodel.

Hoewel het asbestdakenverbod voorlopig van de baan is, weerhoudt het verschillende soorten dakeigenaren niet toch aan de slag te gaan met het verwijderen van asbestdaken. De verwering daarvan zorgt er immers voor dat er meer asbestvezels vrijkomen in de lucht. En deze vezels kunnen kankerverwekkend zijn. Jongeren lopen bij meer of langdurige blootstelling een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden.

Manege de Zonnebeek is zo’n vereniging van 200 leden die actief zoekt naar oplossingen om een veilige en gezonde recreatieplek te combineren met een duurzame aanpak. Ze heeft gebruikgemaakt van het aanbod van de provincie Overijssel, die 100 gratis asbestinventarisaties beschikbaar stelt voor locaties waar de jeugd veel te vinden is. RPS voert deze inventarisaties uit en heeft het 3700 vierkante meter grote dak van de manege inmiddels geïnspecteerd. Aan het woord is penningmeester Alfons Bos van de manege over de motivatie, uitkomst en kansen van dit stimuleringsproject van de provincie.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om mee te doen?

“Dit is een combinatie van een drietal redenen. Allereerst staat de gezondheid van kinderen natuurlijk buiten kijf. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de hal. Tijdens doordeweekse trainingen, op wedstrijddagen en acht keer per jaar tijdens druk bezochte evenementen. Je wil gewoon niet dat kinderen op 12-jarige leeftijd al het risico lopen asbest in de longen te krijgen. Verder is het dak uit 1992 simpelweg aan vervanging toe. Het vertoont scheuren. Hoewel het asbestdakenverbod per 2025 niet meer actueel is, willen we toch doorpakken.”

Wat is er uit de asbestinventarisatie naar voren gekomen?

“RPS advies- en ingenieursbureau heeft bij ons een uitgebreide asbestinventarisatie uitgevoerd. Compleet met tekeningen en foto’s erbij. We weten nu precies wat de stand van zaken is. Het dak is 100 meter lang. In de eerste 60 meter is asbest aangetroffen in de golfplaten. In totaal praat je dan over 2000 vierkante meter asbestdak. De overige 40 meter is gebouwd na 1997. Toen mocht er geen asbest meer gebruikt worden. Onderzoek bewijst ook dat er geen asbest inzit, maar gezien de staat is dat deel ook meteen aan vervanging toe.

Hoe nu concreet verder?

“We zijn de financiële middelen aan het bekijken. Want het vergt een aanzienlijke investering. Gelukkig zijn er diverse subsidiepotjes beschikbaar. Zo is er een ‘Coöperatiefonds duurzaamheid’ van de Rabobank. Het ministerie van VWS stelt ook elk jaar een subsidie van 87 miljoen beschikbaar voor sportorganisaties. Uit dit potje kunnen we 20% subsidie krijgen voor de vervanging van de asbestdaken en ook nog eens 15% als je dit combineert met duurzaamheid. Bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) kun je terecht voor een renteloze lening. Ook de gemeente Dinkelland stelt een renteloze lening beschikbaar voor duurzaam investeren.

Als we de financiële mogelijkheden hebben, dan willen we het dak isoleren. Dat zorgt immers voor een energiebesparing. Bijkomend voordeel is dat we een sandwichpaneel gebruiken. Dit bestaat aan de bovenkant uit een staalplaat dat gegolfd is. De onderkant heeft een wit vlak. Ideaal om daar LED-verlichting aan te hangen. Het witte vlak zorgt namelijk voor een weerkaatsing van het licht en dus een grotere lichtopbrengst. Tussen de boven- en onderstaalplaat zit isolatiemateriaal wat in verschillende diktes verkrijgbaar is.”

Een duurzame aanpak…

“Ja, we kijken bijvoorbeeld ook gericht naar mogelijkheden voor de inzet van zonnepanelen. Er is berekend dat er 1700 panelen op ons dak geplaatst kunnen worden. Al is dat nog even onder voorbehoud van het onderzoek of de dakconstructie dat überhaupt houdt.

We hebben een vrij plat dak en dat is ideaal voor de zonopbrengst. Er hebben al bedrijven -waaronder energiemaatschappijen – belangstelling getoond. Deze energiemaatschappijen zouden dan interesse hebben om het dak te huren om zonnepanelen op te leggen. In eerste instantie willen we ons alleen zelf voorzien van de energieopbrengst. Aan de andere kant is voor onze vereniging elke euro welkom, dus wie weet…”