Asbestsanering loodsen na stormschade

Na een hevige stormschade waarbij boomstronken op de aardappelloodsen terechtkwamen, zijn wij op verzoek van Troostwijk direct gestart met een intensief asbestsanering project. De impact van de stormschade resulteerde in grote stukken asbesthoudend dakmateriaal dat in de aardappelloodsen was terechtgekomen, wat een zorgvuldige en snelle aanpak vereiste om de veiligheid te waarborgen.

Een kenmerkend aspect van dit project was de unieke uitdaging om maar liefst 200.000 kilo aardappelen te sorteren en te filteren. Door deze nauwgezette aanpak hebben we de aardappelvoorraden kunnen behouden en veilig kunnen vrijgeven in batches, waardoor aanzienlijke kosten en verliezen werden voorkomen.

Ons gespecialiseerde team heeft met toewijding en precisie de asbestsanering uitgevoerd, waarbij alle asbesthoudende materialen zorgvuldig zijn verwijderd en afgevoerd volgens de geldende veiligheidsnormen en voorschriften.

Door onze snelle en doeltreffende aanpak hebben we het project succesvol afgerond, waarbij de veiligheid en gezondheid van de omgeving en de bewoners voorop stonden. Dankzij onze samenwerking met Troostwijk konden we niet alleen de asbestsanering uitvoeren, maar ook de waardevolle aardappelvoorraden behouden en de impact van de stormschade tot een minimum beperken.

Specificaties
Handige links & contact
Downloads