Chroom VI

Veilig en verantwoord

Chroom VI Verwijderen

Hoe weet u of het Chroom-6 is?

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6-houdende coatings kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm is schadelijk voor de gezondheid. Niet voor niets is de grenswaarde voor chroom-6 in lucht recent verlaagd en is chroom-6 toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW.

Analyseren/inventariseren

Met geavanceerde laser apparatuur word de verflaag gecodeerd om te controleren of er chroom-6 is verwerkt en de hoeveelheid, dit doet HM in samenwerking met gespecialiseerde laboratoria.

Werkwijze

Om Chroom-6 verantwoord en veilig te verwijderen komt dit dichtbij de voorgeschreven saneringstechnieken van asbest. Het is hierbij van groot belang verantwoord om te gaan tijdens het bewerken om blootstelling te voorkomen. HM heeft een lang track-record en grote expertise opgebouwd. Met deskundige metingen stellen onze specialisten de grootte van het risico vast en adviseren over passende (bron)maatregelen.

Oplevering

Net als bij asbest is het van noodzaak precies te werk te gaan en laten wij aanvullend op bovenstaande werkwijze altijd een onafhankelijk laboratorium een oordeel vellen over de eindsituatie. Zodoende kan worden gegarandeerd dat de ruimte schoon wordt opgeleverd en aan de grenswaarde wordt voldaan, zodat hierna werknemers weer veilig aan het werk kunnen.

Gegarandeerd schoon

Velig en verantwoord Chroom VI Verwijderen