Kitvoegen saneren Krammersluizen voor Rijkswaterstaat

In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat voeren we met de hoogste zorgvuldigheid een asbestsaneringsproject uit bij de Krammersluizen, met specifieke focus op het saneren van de kitvoegen van de kanaalplaten. Veiligheid staat hierbij centraal, en in overleg met de opdrachtgever hebben we een gedetailleerd logistiek plan opgesteld.

Het saneren van de kitvoegen van de kanaalplaten vereist een professionele aanpak waarbij veiligheid altijd voorop staat. We begrijpen het belang van het veilig verwijderen van het asbesthoudende materiaal om de gezondheid van onze medewerkers, de omgeving en de gebruikers van de Krammersluizen te waarborgen. Ons ervaren team is volledig op de hoogte van de geldende richtlijnen en voorschriften met betrekking tot asbestsanering.

Het opgestelde logistieke plan is zorgvuldig ontwikkeld om de werkzaamheden efficiënt en gestructureerd te laten verlopen. Hierbij houden we rekening met de specifieke vereisten van de Krammersluizen en minimaliseren we de impact op de omgeving. In nauw overleg met Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat het project voldoet aan alle wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Ons toegewijde team beschikt over de juiste expertise en ervaring om het asbestsaneringsproject succesvol uit te voeren. We streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en werken volgens strenge veiligheidsprocedures. Met onze professionele aanpak en betrokkenheid zorgen we ervoor dat de kitvoegen van de kanaalplaten bij de Krammersluizen op een veilige en efficiënte manier worden gesaneerd, met het oog op de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen.

krammersluizen-holland-milieutechniek
krammersluizen-holland-milieutechniek
Specificaties
Handige links & contact
Downloads