Holland Milieutechniek

Projecten

Asbestsaneringen
Sloopwerken

Groot-onderhoud Mozartflat 196 woningen voor aannemer Heembouw wonen

Werkzaamheden asbestsanering / renovatiesloop

Een ingrijpend project voor de (senioren)bewoners, zowel de kozijnen als de badkamers, keukens en toilet zijn compleet gerenoveerd met een planning van twee woningen per dag. Zorgvuldige en effectieve communicatie richting de (senioren) bewoners was daarbij van groot belang.

Hier verzorgen wij de asbestsanering en renovatiesloop voor het boren van sparingen en het frezen van sleuven voor de nieuwe aansluitingen van de BKT groepen.

Zorgvuldige en effectieve communicatie richting de (senioren) bewoners was daarbij van groot belang.

Transformatie / renovatie oude Telegraafgebouw in Amsterdam

Werkzaamheden asbestsaneringen

Voor de renovatie van het oude telegraafgebouw hebben wij diversen asbestsaneringen uitgevoerd. Door met de projectontwikkelaar en aannemer aan de voorkant een goed plan van aanpak te bespreken zijn alle werkzaamheden zonder overlast uitgevoerd.  

Kantoorgebouw KPN

Asbestverontreiniging kantoorruimtes

Door een uitgebreid asbestonderzoek zijn diverse asbest besmettingen geconstateerd. Kenmerkend van dit project is dat het kantoor nog in gebruik is. Hierbij zijn de besmettingen geïnspecteerd, ingekaderd en gesaneerd waarbij de bedrijf processen volledig in gang konden blijven. Onze projectbegeleiding heeft alle werkzaamheden met de opdrachtgever van inventarisatie tot asbestsanering gemonitord en naar resultaat opgeleverd.

Project industrie

Asbestsanering

Voor een industriële opdrachtgever hebben wij diversen leidingen gesaneerd met asbesthoudende leiding isolatie. Kenmerkend van dit project is dat de bedrijfsprocessen ongehinderd door moesten gaan. Door een creatief plan van aanpak zijn alle werkzaamheden naar tevredenheid opgeleverd.