Sanering na illegale dumping in Den Haag

Na een illegale dumping in Den Haag zijn wij, op verzoek van Structon, onmiddellijk in actie gekomen om de openbare weg veilig te stellen voor de omwonenden. Deze onverwachte en ongewenste situatie vereiste snelle en doortastende maatregelen om mogelijke gezondheidsrisico’s en overlast voor de gemeenschap te minimaliseren.

Ons gespecialiseerde team heeft met spoed de nodige stappen ondernomen om de gevolgen van de illegale dumping aan te pakken. We hebben ervoor gezorgd dat het getroffen gebied veilig werd afgezet, zodat omwonenden geen direct gevaar liepen en er geen verdere verspreiding van de verontreiniging plaatsvond.

Met een doelgerichte aanpak hebben we de illegale dumping grondig gesaneerd, waarbij we de verontreinigende stoffen zorgvuldig hebben verwijderd en afgevoerd volgens de geldende voorschriften en normen.

Onze prioriteit was om de openbare weg weer snel toegankelijk te maken voor de omwonenden, terwijl we ervoor zorgden dat er geen enkel gezondheidsrisico was ontstaan. Met een snelle en efficiënte aanpak hebben we het gebied veilig en schoon achtergelaten.

Dankzij de directe actie van ons team in samenwerking met Structon, kon het risico en de impact van de illegale dumping in Den Haag tot een minimum worden beperkt. We blijven ons inzetten voor een schone en veilige omgeving voor de gemeenschap en het voorkomen van verdere dergelijke incidenten.

structon-milieu-holland-milieutechniek
Specificaties
Handige links & contact
Downloads